Email: info@entippos.gr |Τηλ επικοινωνίας: +30 210 2622 586
Αρχική Σελίδα » Όροι χρήσης & προϋποθέσεις

Όροι & Προϋποθέσεις Ανάληψης Μεταφοράς Εγγράφων & Δεμάτων από την Εντίππος.

Για την μεταφορά δεμάτων και εγγράφων μέσω του συστήματος αποστολής και διεκπεραίωσης της Εντίππος, ο Αποστολέας συμφωνεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που αναφέρονται στο παρόν έντυπο. Ο οποιοσδήποτε εμπλεκόμενος -εκπρόσωπος, ή υπάλληλος της Εντίππος, ο Αποστολέας ή Παραλήπτης- δεν έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να άρει τους αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις.

ΑΡΘΡΟ 1: Το Συνοδευτικό Δελτίο Ταχυμεταφοράς (ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ) της Εντίππος είναι έντυπο μη διαπραγματεύσιμο και ο Αποστολέας αναγνωρίζει ότι συμπληρώθηκε από αυτόν ή από την Εντίππος για λογαριασμό του. Ο Αποστολέας δηλώνει και αποδέχεται ότι είναι κύριος ή κάτοχος ή εκπρόσωπος του κυρίου ή του κατόχου των υπό μεταφορά αγαθών. Επίσης, δηλώνει ότι με το παρόν αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους μεταφοράς της Εντίππος τόσο για τον εαυτό του όσο και υπό την ιδιότητα του εκπροσώπου του εντολέα, κυρίου ή κατόχου, των υπό μεταφορά αγαθών.

ΑΡΘΡΟ 2: Ο Αποστολέας εγγυάται ότι το υπό διεκπεραίωση αντικείμενο:

α) δεν εμπίπτει στα μη αποδεκτά από την Εντίππος Ταχυδρομικά Αντικείμενα,

β) φέρει σωστά τα απαιτούμενα στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη,

γ) έχει συσκευασθεί κατάλληλα ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής διεκπεραίωση.

Πρόσθετα έξοδα που τυχόν προκύψουν κατά τη διεκπεραίωση, (πχ επιστροφή ή αποθήκευση) της Αποστολής θα καταβληθούν από τον Αποστολέα/Εντολέα.ΑΡΘΡΟ 3: Η Εντίππος δικαιούται αλλά δεν υποχρεούται, να προβεί σε έλεγχο του περιεχομένου της αποστολής την οποία αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει. Επιπλέον έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την παραλαβή του αντικειμένου, εφόσον ο Αποστολέας αρνηθεί τον έλεγχο αυτού.

Η Εντίππος έχει το δικαίωμα να διακόψει τη διεκπεραίωση κάποιου αντικειμένου όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτό εμπίπτει στα μη αποδεκτά από την Εντίππος Ταχυδρομικά Αντικείμενα ή όταν ο Αποστολέας για οποιονδήποτε λόγο έδωσε ελλιπή ή λανθασμένα για τη διεκπεραίωση στοιχεία ή τέλος αν δεν έχουν υποβληθεί τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές.

ΑΡΘΡΟ 4: Η Εντίππος έχει το δικαίωμα να παρακρατήσει ή να αρνηθεί την παράδοση κάθε είδους το οποίο μεταφέρει, προκειμένου να εξασφαλίσει οποιαδήποτε δαπάνη προκύπτει από την εν λόγω μεταφορά ή προγενέστερες (ναύλοι - δασμοί - φορτωτικές κ.λπ.), μέχρι να εξοφληθεί πλήρως.


ΑΡΘΡΟ 5: Η Εντίππος αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση αποστολών με χρέωση της αμοιβής της στον παραλήπτη. Σε περίπτωση μη καταβολής της παραπάνω αμοιβής για οποιονδήποτε λόγο, την υποχρέωση εξόφλησης της Εντίππος αναλαμβάνει ο Αποστολέας.


ΑΡΘΡΟ 6: Η Εντίππος διεκπεραιώνει κάθε είδους αποστολή (πχ. αγορά, αντικαταβολή κ.λπ.) και με μη έγγραφη εντολή (πχ. ηλεκτρονική, τηλεφωνική). Στις περιπτώσεις αυτές ο εντολέας έχει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αναγραφόμενου ως αποστολέα στο ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ.


ΑΡΘΡΟ 7: Σε περίπτωση απώλειας ή ζημίας του απεσταλμένου αντικειμένου, εγγράφου ή δέματος, η ευθύνη της Εντίππος περιορίζεται στο μικρότερο των παρακάτω οριζόμενων ποσών:

i. Μέχρι του ποσού των 50 Ευρώ για έγγραφα και μέχρι του ποσού των 100 Ευρώ για δέματα (αποστολές εσωτερικού).

ii. Μέχρι το εκάστοτε αντίστοιχο σε Ευρώ ποσό των 100 Δολαρίων ΗΠΑ για αποστολές εξωτερικού.

iii. Στο πραγματικό κόστος κτήσης εγγράφων ή αντικειμένων, χωρίς να λαμβάνεται υπ’ όψη η εμπορική αξία ή η ιδιαίτερη αξία αυτών για τον αποστολέα, παραλήπτη ή τρίτο πρόσωπο και με ανώτατο όριο τα ως άνω οριζόμενα ποσά. Ως πραγματικό κόστος κτήσης νοείται: για τα έγγραφα το κόστος αντικατάστασης ή αναπαραγωγής αυτών και για τα αντικείμενα το κόστος αντικατάστασης ή αναπαραγωγής αυτών και για τα αντικείμενα το κόστος αγοράς, επισκευής ή αντικατάστασης αυτών (λαμβάνοντας υπ’ όψη την κατάσταση στην οποία ήταν κατά την παραλαβή), όπως αποδεικνύεται από \σχετικά προσκομιζόμενα παραστατικά.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις περιπτώσεις αποστολών με δηλωμένη αξία χωρίς όμως να έχουν ασφαλιστεί στην Εντίππος. Σε κάθε περίπτωση, ισχύουν τα οριζόμενα από την Υπουργική Απόφαση 29030/816/2.6.2000 (ΦΕΚ 683/Β).

Η Εντίππος συμβάλλεται με τον Εντολέα/Αποστολέα επί τη βάσει του αυστηρού περιορισμού της ευθύνης της μόνο για άμεση ζημία και για τα όρια που περιγράφονται ανωτέρω. Σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για κάθε άλλο είδος απώλειας ή ζημίας (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά θετικής ή αποθετικής ζημίας, διαφυγόντων κερδών, απώλεια εισοδήματος κ.λπ.) από οποιοδήποτε λόγο και αν επέλθουν, ακόμα και στην περίπτωση που ο κίνδυνος μιας τέτοιας απώλειας ή ζημίας τέθηκε υπόψη της Εντίππος πριν ή μετά την αποδοχή της αποστολής. Τυχόν απαιτήσεις του Εντολέα/Αποστολέα ή τρίτων περιορίζονται σε μια μόνο αξίωση ανά αποστολή, η διευθέτηση της οποίας αποτελεί πλήρη και τελική διευθέτηση για κάθε απώλεια ή ζημία σε σχέση με την αποστολή.

Η Εντίππος, σε καμιά περίπτωση, δεν μπορεί να γνωρίζει το ακριβές περιεχόμενο των εκάστοτε αποστολών. Ο Εντολέας/Αποστολέας αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι η αξία του περιεχομένου - στην περίπτωση που δεν προβεί ο ίδιος στην ασφάλιση του μέσω της Εντίππος καταβάλλοντας το αντίστοιχο τίμημα - είναι σε κάθε περίπτωση χαμηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια στο άρθρο 7.i & 7.ii και είναι ο ίδιος υπεύθυνος για τυχόν υπερβάσεις των παραπάνω ορίων, σε οποιαδήποτε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς της αποστολής.

ΑΡΘΡΟ 8: Ο Εντολέας/Αποστολέας έχει τη δυνατότητα να προβεί σε ασφαλιστική κάλυψη των αποστολών του, μέσω της ασφαλιστικής εταιρείας με την οποία συνεργάζεται η Εντίππος , επιβαρυνόμενος με το ανάλογο κόστος ασφάλισης που ανέρχεται σε 0.8% επί της ασφαλιζόμενη αξίας (αποστολές εσωτερικού). Η ασφαλιζόμενη αξία πρέπει να δηλώνεται στο προκαθορισμένο πεδίο ασφάλισης του ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ και να δύναται να επιβεβαιωθεί από σχετικά νόμιμα παραστατικά.

Για αποστολές αξίας άνω των 3.000 Ευρώ η διακίνηση και η ασφαλιστική κάλυψη των αποστολών μπορεί να γίνει μόνον κατόπιν επικοινωνίας και ειδικής συμφωνίας (γραπτής μέσω fax ή ηλεκτρονικού μηνύματος) με την εταιρεία.

Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση που ο Εντολέας/Αποστολέας προβεί στην ασφάλιση των μμεταφερόμενων με την Εντίππος αντικειμένων σε άλλη ασφαλιστική εταιρεία της δικής του επιλογής (πέραν δηλαδή της ασφαλιστικής κάλυψης που του παρέχει η Εντίππος με την παρούσα σύμβαση), η ευθύνη της Εντίππος - συνολικά έναντι του Εντολέα/Αποστολέα και επομένως και της εκάστοτε ασφαλιστικής εταιρείας καθώς και οιουδήποτε άλλου τρίτου - δεν θα υπερβαίνει τα ποσά που ρητά έχουν συμφωνηθεί και περιγράφονται ανωτέρω (Άρθρο 7, 7.i και 7.ii). Στην περίπτωση αυτή, ο Εντολέας/Αποστολέας ή τρίτος δηλώνει και εγγυάται στην Εντίππος ότι στην ασφάλιση έχει συμπεριληφθεί ο όρος παραίτησης του αναγωγικού δικαιώματος της ασφαλιστικής εταιρίας κατά του μεταφορέα, είναι δε υπεύθυνος έναντι της Εντίππος για κάθε ζημιά που τυχόν υποστεί από τη μη αναγραφή του ανωτέρου όρου στην ασφαλιστική κάλυψη.

Αυτόδηλο τυγχάνει ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή από την Εντίππος οποιουδήποτε ποσού αποζημίωσης είναι η με αποδεδειγμένη ευθύνη της Εντίππος καταστροφή, απώλεια ή κλοπή του αντικειμένου.

ΑΡΘΡΟ 9: Η Εντίππος καταβάλλει κάθε προσπάθεια και προβαίνει σε κάθε ενέργεια προκειμένου να παραδώσει κάθε αποστολή σύμφωνα με τα συνήθη χρονοδιαγράμματα παράδοσης, όπως αυτά αναφέρονται στην επίσημη διαδικτυακή σελίδα της εταιρείας www.entippos.gr .Τυχόν εσφαλμένη αντίληψη του Εντολέα/Αποστολέα ή αυτόβουλη αναγραφή – επισήμανση επί του ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ ή της αποστολής, σχετικά με τους χρόνους παράδοσης, δεν ισχύει και δε δημιουργεί δέσμευση για την εταιρεία.

Σε περίπτωση καθυστέρησης επίδοσης μιας αποστολής με προφανή και αποδεδειγμένη υπαιτιότητά της, η Εντίππος δεν ευθύνεται, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκαλείται, πέραν των ορίων που ορίζονται στην ΥΑ 29030/816/2000 (ΦΕΚ 683/B/2000). Συγκεκριμένα, η αποζημίωση σε περίπτωση καθυστέρησης επίδοσης ταχυδρομικού αντικειμένου δε δύναται να υπερβαίνει την αποζημίωση που καταβάλλεται για απώλεια μη ασφαλισμένων αποστολών, όπως αυτή ορίζεται στο Άρθρο 7, 7.i και 7.ii .

Τα οριζόμενα ανώτατα ποσά αποζημίωσης είναι αποδεκτά από τον Εντολέα/Αποστολέα, ο οποίος παραιτείται από κάθε άλλη πιθανή αξίωσή του για επιπλέον θετική ή αποθετική ζημία, διαφυγόντα κέρδη, απώλεια εισοδήματος κ.λπ., από οποιονδήποτε λόγο και αν επέλθουν. Τα παραπάνω ισχύουν ακόμα και αν η πιθανότητα μιας τέτοιας απώλειας τέθηκε υπόψη της Εντίππος πριν ή μετά την αποδοχή της αποστολής.

Σε καμία όμως περίπτωση, η Εντίππος δεν φέρει ευθύνη για καθυστέρηση παραλαβής, μεταφοράς ή παράδοσης αποστολής ή για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά, βλάβη, κακή παράδοση ή μη παράδοση, οφειλόμενα σε ανωτέρα βία ή απρόβλεπτες αιτίες, όπως ενδεικτικά αναφέρονται:

α) Έκτακτα γεγονότα κείμενα πέρα των ανθρώπινων αντικειμενικά δυνατοτήτων (ατύχημα, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, αργοπορία μεταφορικών μέσων, εγκληματικές ενέργειες κ.λπ.).

β) Πράξεις και παραλείψεις ή λανθασμένες οδηγίες του αποστολέα ή του παραλήπτη ή τρίτου προσώπου έχοντος συμφέρον από τη συγκεκριμένη αποστολή,

γ) Η φύση της αποστολής στην οποία μπορεί να επέλθει ειδική βλάβη, αλλοίωση ή καταστροφή πχ ευπαθή τρόφιμα, μαγνητικά μέσα κοκ.

Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη της Εντίππος για τις μμεταφερόμενες αποστολές παύει να ισχύει με την παράδοση της αποστολής στον παραλήπτη. Η υπογραφή του παραλήπτη, με την αναγραφή των στοιχείων παράδοσης πάνω στο αντίγραφο του ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ, χωρίς την έγγραφη επισήμανση οποιασδήποτε επιφύλαξης, αποτελεί αδιάσειστη απόδειξη του ορθού της παράδοσης.

ΑΡΘΡΟ 10: Κάθε απαίτηση πρέπει να εγερθεί από τον αποστολέα και να επιδοθεί εγγράφως στα κεντρικά γραφεία της Εντίππος, σε διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία αναλήψεως της αποστολής από την Εντίππος. Καμία απαίτηση δεν γίνεται δεκτή μετά την παρέλευση της παραπάνω χρονικής προθεσμίας.

ΑΡΘΡΟ 11: Η ΕΝΤΊΠΠΟΣ δεν αναλαμβάνει την διεκπεραίωση και μεταφορά των εξής εγγράφων και αντικειμένων: Χρήματα – Εύθραυστα αντικείμενα μη επαρκώς συσκευασμένα – ενεργοποιημένες τραπεζικές κάρτες – Κάρτες Χρόνου Σταθερής και Κινητής Τηλεφωνίας – Χρυσό σε οποιαδήποτε μορφή – Ωρολόγια Χρυσά – Κοσμήματα – Πολύτιμοι Λίθοι & Μέταλλα – Αρχαιότητες – Έργα Τέχνης – Μη Αναπαραγώγιμα Έγγραφα ή Αντικείμενα (πχ Αλληλογραφία/Φιλμ/Βίντεο Προσωπικής Αξίας, Γραμματόσημα, Λαχεία, Αντίκες) – Αλλοιώσιμα Τρόφιμα – Φυτά – Ναρκωτικά – Εύφλεκτα, Εκρηκτικά & Ραδιενεργά Υλικά – Βιολογικό Υλικό – Μολυσματικές, διαβρωτικές & δηλητηριώδεις Ουσίες – Είδη ή μέρη Οπλισμού – Ζώα – Πορνογραφικό Υλικό και Γενικά Είδη των οποίων η μεταφορά απαγορεύεται από διεθνείς συμβάσεις ή Οργανισμούς (ΙΑΤΑ, ICAO) ή/και από διατάξεις της Κοινοτικής ή/και Εθνικής νομοθεσίας. Η «Εντίππος» δεν υποχρεούται να ελέγξει το περιεχόμενο του υπό διακίνηση αντικειμένου και ο Αποστολέας δηλώνει υπεύθυνα ότι η αποστολή δεν περιλαμβάνει κάποιο από τα παραπάνω είδη.

ΑΡΘΡΟ 12: Κάθε ταχυδρομικό αντικείμενο ζυγίζεται/ογκομετρείται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας και επ’ αυτού του βάρους γίνεται η τιμολόγησή του ανεξαρτήτως από την δήλωση βάρους του αποστολέα. Η χρέωση κάθε αποστολής υπολογίζεται με βάση το μεγαλύτερο βάρος μεταξύ του πραγματικού και ογκομετρικού.


ΑΡΘΡΟ 13: Όταν το ταχυδρομικό αντικείμενο δεν είναι δυνατόν, για κάποιο λόγο, να επιδοθεί στον παραλήπτη ή να επιστραφεί στον αποστολέα, τότε παραμένει για έξι (6) μήνες από την τελευταία αποτυχημένη προσπάθεια επίδοσής του, στις αποθήκες της εταιρείας με έξοδα του αποστολέα. Μετά την πάροδο του εξαμήνου

το αντικείμενο θεωρείται οριστικά ανεπίδοτο και ακολουθείται διαδικασία καταστροφής του, κατόπιν συντάξεως σχετικού πρακτικού καταστροφής από την εταιρεία. Από την παραπάνω διαδικασία εξαιρούνται τα αντικείμενα τα οποία έχουν παρακρατηθεί επίσημα ή έχει δηλωθεί από τον αποστολέα ότι έχουν αξία άνω των 100 ευρώ, οπότε αποδίδονται στην Ε.Ε.Τ.Τ.

ΑΡΘΡΟ 14: Η διαδικασία επίλυσης διαφορών γίνεται είτε μέσω Φιλικού διακανονισμού: έγγραφη επικοινωνία του χρήστη με την Εντίππος για την επίτευξη επίλυσης της διαφοράς, είτε με τη Συγκρότηση της Επιτροπής Επίλυσης

Διαφορών: η Εντίππος, κατόπιν σχετικού αιτήματος, συγκροτεί Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών.

ΑΡΘΡΟ 15: Για κάθε νομική διαφορά, μεταξύ της Εντίππος και του χρήστη, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΑ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

Η Εντίππος δεν αναλαμβάνει την διεκπεραίωση και μεταφορά των παρακάτω εγγράφων και ταχυδρομικών αντικειμένων: Χρήματα – Εύθραυστα αντικείμενα μη επαρκώς συσκευασμένα – Ενεργοποιημένες τραπεζικές κάρτες – Κάρτες Χρόνου Σταθερής και Κινητής Τηλεφωνίας – Χρυσό σε οποιαδήποτε μορφή – Ωρολόγια Χρυσά – Κοσμήματα – Πολύτιμοι Λίθοι & Μέταλλα – Αρχαιότητες – Έργα Τέχνης – Μη Αναπαραγώγιμα Έγγραφα ή Αντικείμενα (πχ Αλληλογραφία/Φιλμ/Βίντεο Προσωπικής Αξίας, Γραμματόσημα, Λαχεία, Αντίκες) – Αλλοιώσιμα Τρόφιμα – Φυτά – Ναρκωτικά – Εύφλεκτα, Εκρηκτικά & Ραδιενεργά Υλικά – Βιολογικό Υλικό – Μολυσματικές,

διαβρωτικές & δηλητηριώδεις Ουσίες – Είδη ή μέρη Οπλισμού – Ζώα – Πορνογραφικό Υλικό και Γενικά Είδη των οποίων η μεταφορά απαγορεύεται από διεθνείς συμβάσεις ή Οργανισμούς (ΙΑΤΑ, ICAO) ή/και από διατάξεις της Κοινοτικής ή/και Εθνικής νομοθεσίας. Η Εντίππος δεν υποχρεούται να ελέγξει το περιεχόμενο του υπό διακίνηση αντικειμένου και ο Αποστολέας δηλώνει υπεύθυνα ότι η αποστολή δεν περιλαμβάνει κάποιο από τα παραπάνω είδη.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΔΟΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Η Εντίππος λαμβάνει μέριμνα για όλες τις περιπτώσεις ταχυδρομικών αποστολών που δεν κατέστη δυνατή η παράδοσή τους για οποιαδήποτε αιτία. Σε πρώτο στάδιο προβαίνει σε έγγραφη ειδοποίηση (ειδοποιητήριο) προς τον Παραλήπτη και επιστροφή της αποστολής στο χώρο της εταιρείας. Σε ένα δεύτερο στάδιο γίνεται

προσπάθεια για δεύτερη ή και περισσότερες προσπάθειες παράδοσης σε συνεννόηση με τον Παραλήπτη ή/και τον Αποστολέα. Τελικά, εφόσον καταστεί αδύνατη η παράδοση της αποστολής στον Παραλήπτη, η Εντίππος επιστρέφει την αποστολή στον Αποστολέα.

Όταν το ταχυδρομικό αντικείμενο δεν είναι δυνατόν, για κάποιο λόγο, να επιδοθεί στον παραλήπτη ή να επιστραφεί στον αποστολέα, τότε παραμένει για έξι (6) μήνες από την τελευταία αποτυχημένη προσπάθεια επίδοσής του, στις αποθήκες της εταιρείας με έξοδα του αποστολέα. Μετά την πάροδο του εξαμήνου, το αντικείμενο θεωρείται οριστικά ανεπίδοτο και ακολουθείται διαδικασία καταστροφής του κατόπιν συντάξεως σχετικού πρακτικού καταστροφής από την εταιρεία.

Από την παραπάνω διαδικασία εξαιρούνται τα αντικείμενα τα οποία έχουν παρακρατηθεί επίσημα ή έχει δηλωθεί από τον αποστολέα ότι έχουν αξία άνω των 100,00 ευρώ, οπότε αποδίδονται στην Ε.Ε.Τ.Τ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΝΤΊΠΠΟΣ

Σε περίπτωση απώλειας ή ζημίας του ταχυδρομικού αντικειμένου, εγγράφου ή δέματος, η ευθύνη της Εντίππος περιορίζεται στο μικρότερο των παρακάτω οριζόμενων ποσών:

1. Μέχρι του ποσού των 50 Ευρώ για έγγραφα και μέχρι του ποσού των 100 Ευρώ για δέματα (αποστολές εσωτερικού).

2. Μέχρι το εκάστοτε αντίστοιχο σε Ευρώ ποσό των 100 δολαρίων ΗΠΑ για αποστολές εξωτερικού.

3. Στο πραγματικό κόστος κτήσης εγγράφων ή αντικειμένων, χωρίς να λαμβάνεται υπ’ όψη η εμπορική αξία ή η ιδιαίτερη αξία αυτών για τον αποστολέα, παραλήπτη ή τρίτο πρόσωπο και με ανώτατο όριο τα ως άνω οριζόμενα ποσά. Ως πραγματικό κόστος κτήσης νοείται: για τα έγγραφα το κόστος αντικατάστασης ή αναπαραγωγής αυτών και για τα αντικείμενα το κόστος αγοράς, επισκευής ή αντικατάστασης αυτών (λαμβάνοντας υπ’ όψη την κατάσταση στην οποία ήταν κατά την παραλαβή), όπως αποδεικνύεται από σχετικά προσκομιζόμενα παραστατικά. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις περιπτώσεις αποστολών με δηλωμένη αξία χωρίς όμως να έχουν ασφαλιστεί στην Εντίππος. Σε κάθε περίπτωση, ισχύουν τα οριζόμενα από την Υπουργική Απόφαση 29030/816/2.6.2000 (ΦΕΚ 683/Β). Εάν ο πελάτης επιθυμεί να έχει περαιτέρω κάλυψη, πρέπει να ασφαλίσει την αποστολή του στην Εντίππος δηλώνοντας τούτο επί του ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ. και αναγράφοντας την αξία της αποστολής, η οποία θα προκύπτει από νόμιμα παραστατικά, επιβαρυνόμενος με το ανάλογο κόστος της ασφάλισης.

Για αποστολές αξίας άνω των 3.000 Ευρώ η διακίνηση και η ασφαλιστική κάλυψη των αποστολών μπορεί να γίνει μόνον κατόπιν επικοινωνίας και ειδικής συμφωνίας (γραπτής μέσω fax ή ηλεκτρονικού μηνύματος) με την εταιρεία. Η αποζημίωση σε περίπτωση καθυστέρησης επίδοσης ταχυδρομικού αντικειμένου (όταν δεν οφείλεται σε ανωτέρα βία), δε δύναται να υπερβαίνει την αποζημίωση που καταβάλλεται για απώλεια μη ασφαλισμένων αποστολών, όπως αυτή ορίζεται στο Άρθρο 7, 7.i και 7.ii των όρων και προϋποθέσεων ανάληψης μεταφοράς από την Εντίππος.

Η Εντίππος ευθύνεται μόνο για άμεση ζημία και μμέχρι των ποσών που ορίζονται ανωτέρω. Σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για κάθε άλλο είδος απώλειας ή ζημίας (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά κάθε είδους θετικών ή αποθετικών ζημιών, διαφυγόντων κερδών, απώλεια εισοδήματος κ.λπ.) από οποιοδήποτε λόγο και αν επέλθουν.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΝΤΊΠΠΟΣ

Η Εντίππος δεν φέρει καμία ευθύνη για πλημμελή εκπλήρωση των υποχρεώσεών της οφειλόμενη σε μια εκ των παρακάτω περιπτώσεων:

i. Ανωτέρα βία, όπως αυτή ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία, όπως ιδίως έκτακτα γεγονότα, που δεν οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις της επιχείρησης ή των συνεργατών ή προστηθέντων της, των οποίων οι συνέπειες επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία της επιχείρησης. Κατά την διάρκεια οποιουδήποτε γεγονότος που εμπίπτει στον παρόντα όρο, η ταχυδρομική επιχείρηση θα λαμβάνει όλα τα πρόσφορα μέτρα, προκειμένου να συμμορφωθεί όσο το δυνατόν πληρέστερα με τους όρους στο πλαίσιο του παρόντος.

ii. Αποδεδειγμένες εγκληματικές ενέργειες στις εγκαταστάσεις ή στα μεταφορικά μέσα, που έχουν σαν αποτέλεσμα την απώλεια, βλάβη ή καταστροφή ταχυδρομικών αντικειμένων στο πλαίσιο των όσων αναφέρονται και αμέσως ανωτέρω.

iii. Μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων από την πλευρά των χρηστών.

iv. Ενέργειες ή πράξεις που είναι αντίθετες με τους νόμους του Κράτους.

v. Μη υλοποίηση της υποχρέωσης της εταιρείας μας εξαιτίας της υπαιτιότητας ή επιθυμίας του πελάτη.

vi. Αποδεδειγμένα ανυπόστατου αιτήματος.

vii. Αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του πελάτη ή τρίτου προσώπου (Λανθασμένες κατευθύνσεις-οδηγίες του Αποστολέα ή του Παραλήπτη, ακατάλληλη συσκευασία κοκ).ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η διαδικασία επίλυσης διαφορών περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

  • Φιλικός Διακανονισμός: Έγγραφη επικοινωνία του χρήστη με την Εντίππος προκειμένου να επιτευχθεί επίλυση της διαφοράς μεταξύ των δύο μερών, εντός των προβλεπόμενων στον Χ.Υ.Κ. ή και με την σύμφωνη γνώμη των μερών.
  • Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών: Οι διαφορές που μπορεί να αναφύονται ανάμεσα στους χρήστες και στην Εντίππος, μπορούν να επιλύονται σε επόμενο στάδιο και από την Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών. Έπειτα από αίτημα του χρήστη η εταιρεία συγκροτεί την Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών η οποία αποτελείται από μέλη της επιχείρησης και εκπρόσωπο των καταναλωτών ενώ στις συνεδριάσεις μπορεί να παρίσταται ή να εκπροσωπείται από ειδικά εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ο χρήστης. Η εταιρεία ενημερώνει τον χρήστη για τον τόπο και το χρόνο των συνεδριάσεων της Επιτροπής και για το δικαίωμα του να υποβάλει γραπτό υπόμνημά του σε  ερίπτωση που κωλύεται να παραστεί. Οι χρήστες ταχυδρομικών υπηρεσιών, εφόσον το επιθυμούν μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, εντός χρονικής περιόδου 6 μηνών από την κατάθεση του αποσταλμένου αντικειμένου.

 

Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

ΕΝΤΙΠΠΟΣ

Πνευματική ιδιοκτησία ΕΝΤΙΠΠΟΣ

Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων δημιουργού, δικαιωμάτων σε λογισμικό, δικαιωμάτων σε βάσεις δεδομένων, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας, υποκείμενων αλγόριθμων, εμπορικών σημάτων, λογότυπων, εμπορικών ονομασιών και άλλων εμπορικών διακριτικών, καθώς και άλλων παρόμοιων δικαιωμάτων όπως, μεταξύ άλλων, καταχωρήσεις, αιτήματα, ανανεώσεις) που σχετίζονται με την ιστοσελίδα μας ανήκουν στο ΕΝΤΙΠΠΟΣ. Αυτό ισχύει και για τυχόν τροποποιήσεις της ιστοσελίδας μας.

Ορισμένα στοιχεία της ιστοσελίδας μας περιλαμβάνουν λογισμικό ανοιχτού κώδικα που μπορεί να αποτελεί ιδιοκτησία τρίτων («Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα»). Η χρήση του Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα διέπεται από τους όρους, με τους οποίους διατίθεται. Οι παρόντες όροι δεν ισχύουν για τη χρήση Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα.

1. Το ΕΝΤΙΠΠΟΣ σέβεται την ιδιωτικότητά σας

1.1 Η προστασία της ιδιωτικότητάς σας κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και η ασφάλεια όλων των επιχειρηματικών στοιχείων είναι ένα σημαντικό ζήτημα, το οποίο λαμβάνουμε υπόψη κατά τη διάρκεια των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, που συλλέγονται κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας και στις mobile apps (εφαρμογές κινητών συσκευών) γίνεται εμπιστευτικά και αποκλειστικά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

1.2 Η προστασία των προσωπικών δεδομένων και η ασφάλεια των πληροφοριών είναι μέρος της πολιτικής της εταιρείας μας.

2. Συλλογή, τήρηση και εν γένει επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε και προσδιορίζει ή δύναται να προσδιορίσει ένα φυσικό πρόσωπο, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση τόπου κατοικίας, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση e-mail, επάγγελμα, οικονομική κατάσταση.

3. Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και τηρούμε προσωπικά δεδομένα

Συγκεκριμένα το όνομα, το επώνυμο ,και οι διευθύνσεις  συμπεριλαμβανομένων των διευθύνσεων IP μόνο εφόσον μας έχετε παράσχει την ρητή συγκατάθεσή σας (π.χ. στα πλαίσια μιας εγγραφής, μιας έρευνας, ενός διαγωνισμού ή για τη σύναψη της σύμβασης) , με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων, ενδεικτικά αναφέροντας την ανάγκη επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο επιβαλλόμενης από τον νόμο υποχρέωσης του ΕΝΤΙΠΠΟΣ ή στο πλαίσιο εκτέλεσης σύμβασης με αντισυμβαλλόμενο το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων.

4. Σκοπός επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Η ΕΝΤΙΠΠΟΣ, υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνη επεξεργασίας χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας με σκοπό την τεχνική διαχείριση της ιστοσελίδας και των mobile apps (εφαρμογές κινητών συσκευών), για τη διαχείριση πελατών υπό την έννοια της παρακολούθησης του ιστορικού των συναλλαγών με κάθε πελάτη και της τιμολόγησής του, για έρευνες προϊόντων και για τα ερωτήματα που τυχόν μας υποβάλετε μόνο στο βαθμό και για όσο χρόνο είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση αυτού του σκοπού.


5. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους με σκοπό την επεξεργασία τους

Η ΕΝΤΙΠΠΟΣ έχει αναθέσει σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών καθήκοντα, όπως υπηρεσίες πώλησης και μάρκετινγκ, διαχείριση συμβάσεων, διακανονισμό πληρωμών, προγραμματισμό, φιλοξενία δεδομένων (data hosting) και ανοιχτή γραμμή εξυπηρέτησης πελατών. Οι πάροχοι αυτοί λειτουργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία, καθώς επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα κατ’ εντολή και για λογαριασμό του ΕΝΤΙΠΠΟΣ. Η ΕΝΤΙΠΠΟΣ έχει επιλέξει προσεκτικά αυτούς τους παρόχους υπηρεσιών και τους παρακολουθεί τακτικά, ιδιαίτερα για την προσεκτική χρήση και την διασφάλιση των αποθηκευμένων σε αυτούς δεδομένων. Όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών υποχρεούνται από το ΕΝΤΙΠΠΟΣ να τηρούν την εμπιστευτικότητα και να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του νόμου.

6. Χρήση των cookies

6.1 Γενικά
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας. Με τη βοήθεια αυτών των αρχείων μπορεί να ανιχνευτεί, εάν η τελική συσκευή σας έχει ήδη επικοινωνήσει με την ιστοσελίδα μας. Η ανάγνωση των cookies μας επιτρέπει, να διαμορφώσουμε για σας αντίστοιχα την ιστοσελίδα μας και να σας διευκολύνουμε στη χρήση. 

6.2 Cookies του ΕΝΤΙΠΠΟΣ

 Η ΕΝΤΙΠΠΟΣ χρησιμοποιεί cookies και ενεργά στοιχεία (π.χ. JavaScript), για να μπορεί παρακολουθεί τις προτιμήσεις των επισκεπτών και να προσαρμόζει ιδανικά το σχεδιασμό της ιστοσελίδας. 


6.3 Cookies τρίτων παρόχων Στην ιστοσελίδα του ΕΝΤΙΠΠΟΣ ενσωματώνονται περιεχόμενα και υπηρεσίες από άλλους παρόχους (π.χ. YouTube, Facebook, Twitter), οι οποίοι με τη σειρά τους μπορεί να χρησιμοποιούν cookies και ενεργά στοιχεία. Η ΕΝΤΙΠΠΟΣ δεν έχει καμία επιρροή στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από αυτούς τους παρόχους.

6.4 Απενεργοποίηση και διαγραφή των cookies
Όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας ερωτάστε σε ένα Cookie-Layer Pop Up (αναδυόμενο παράθυρο τοποθέτησης cookie), εάν θα επιτρέψετε τα cookies, τα οποία βρίσκονται στην ιστοσελίδα μας, ή θέλετε να τα απενεργοποιήσετε στις ρυθμίσεις.
Αν αποφασίσετε να μην επιτρέπονται τα cookies, τότε ορίζεται στον πλοηγό (browser) σας ένα Opt-Out cookie. Το σύστημα Opt-Out σημαίνει ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα μπορούν να δηλώσουν την αντίρρησή τους, όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων τους, απευθείας στον υπεύθυνο επεξεργασίας. Αυτό το cookie χρησιμεύει αποκλειστικά στην αντιστοίχιση της ένστασής σας. Η απενεργοποίηση των cookies μπορεί όμως να οδηγήσει, ώστε ορισμένες λειτουργίες της ιστοσελίδας μας να μην είναι πλέον διαθέσιμες. Προσέξτε παρακαλώ, ότι ένα Opt-Out cookie για τεχνικούς λόγους μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τον πλοηγό (Browser), από τον οποίο έχει οριστεί. Όταν διαγράψετε τα cookies ή χρησιμοποιήσετε έναν άλλο πλοηγό (Browser) ή μια άλλη τελική συσκευή, πρέπει να εκτελέσετε τη λειτουργία αντίρρησης «Opt-Out» εκ νέου.

Από τη δυνατότητα ρύθμισης δεν καλύπτονται ωστόσο εκείνα τα cookies, που τέθηκαν κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας σε ιστοσελίδες τρίτων από άλλους παρόχους.

Μέσω του πλοηγού (Browser) σας μπορείτε όμως οποτεδήποτε να διαγράψατε όλα τα Cookies. Γ ι’ αυτό συμβουλευτείτε τις λειτουργίες βοήθειας του πλοηγού (browser) σας. Και αυτό μπορεί ωστόσο να οδηγήσει, ώστε να μην είναι πλέον στη διάθεσή σας ορισμένες ξεχωριστές λειτουργίες.

7. Χρήση των εργαλείων retargeting (επαναστόχευσης)

7.1 Για τη βελτιστοποίηση του online μάρκετινγκ του ΕΝΤΙΠΠΟΣ χρησιμοποιούμε τεχνολογίες retargeting (επαναστόχευσης). Έτσι η προσφορά στο διαδίκτυο διαμορφώνεται για σας πιο ενδιαφέρουσα και προσαρμόζεται στις ανάγκες σας.

7.2 Με τη χρήση των cookies, στα οποία καταγράφεται το ενδιαφέρον σας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας καθώς και μέσω της ανάλυσης της συμπεριφοράς χρήσης σας μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε με εξατομικευμένη και σχετική με τα ενδιαφέροντά σας διαφήμιση στις ιστοσελίδες των Retargeting συνεργατών μας, όπως η Google AdWords. Αυτό λαμβάνει χώρα όμως ανώνυμα, έτσι ώστε να μην μπορεί να αναγνωριστείτε μέσω του retargeting.

7.3 Τα εργαλεία retargeting (επαναστόχευσης) χρησιμοποιούνται μόνο εφόσον μας έχετε δώσει την σχετική συγκατάθεσή σας. Επομένως, θα πρέπει να έχετε αποδεχτεί την χρήση των σχετικών cookies, όπως περιγράφεται στο σημείο 6 παραπάνω. 


8. Χρήση του conversion tracking (παρακολούθηση μετατροπών)

8.1 Για να διαμορφώσουμε την online προσφορά μας για τους χρήστες μας όσο το δυνατόν πιο ελκυστική, χρησιμοποιούμε το επονομαζόμενο conversion tracking (παρακολούθηση μετατροπών).

8.2. Οι conversion tracking συνεργάτες μας, όπως η Google AdWords, τοποθετούν σε αυτή την υπηρεσία ανάλυσης ένα cookie στον υπολογιστή σας («conversion cookie»), εφόσον μέσω μιας διαφήμισης του αντίστοιχου συνεργάτη καταλήξετε στην ιστοσελίδα μας. Αυτά τα cookies παύουν να ισχύουν μετά από 30 ημέρες. Σε περίπτωση που επισκεφτείτε ορισμένες σελίδες μας και το cookie δεν έχει ακόμη λήξει, τότε μπορούμε εμείς και ο εκάστοτε conversion tracking συνεργάτης μας να αναγνωρίσουμε, ότι κάποιος έχει κάνει κλικ στη διαφήμιση και έτσι προωθήθηκε στην σελίδα μας. Τα cookies δεν μπορούν να παρακολουθούνται μέσω της ιστοσελίδας μας. Οι πληροφορίες που συλλέγονται με τη βοήθεια του conversion-cookie, χρησιμεύουν για τη δημιουργία conversion statistics (στατιστικές μετατροπών) και την εξακρίβωση του συνολικού αριθμού των χρηστών, οι οποίοι έκαναν κλικ στην αντίστοιχη διαφήμιση και προωθήθηκαν σε μια σελίδα, επισημασμένη ένα conversion-tracking-tag.

Αυτό λαμβάνει χώρα όμως ανώνυμα, έτσι ώστε να μην μπορεί να αναγνωριστείτε μέσω του conversion tracking.

8.3 Η χρήση του conversion tracking (παρακολούθηση μετατροπών) χρησιμοποιείται μόνο εφόσον μας έχετε δώσει την σχετική συγκατάθεσή σας. Επομένως, θα πρέπει να έχετε αποδεχτεί την χρήση των σχετικών cookies, όπως περιγράφεται στο σημείο 6 παραπάνω.

9. Χρήση των εργαλείων ανάλυσης

9.1 Για τις ιστοσελίδες εκτελεί το ΕΝΤΙΠΠΟΣ μετρήσεις πρόσβασης με εργαλεία ανάλυσης δικτύου, όπως WebTrends.

9.2 Κατά την επιλογή των εργαλείων ανάλυσης φροντίζουμε ώστε αυτά να συλλέγουν τα δεδομένα πρόσβασης αποκλειστικά ανώνυμα, έτσι ώστε να μην μπορεί να αποκατασταθεί καμία σύνδεση με ένα χρήστη. Ιδιαίτερα αυτό συμβαίνει μέσω της ανωνυμοποίησης της διεύθυνσης ΙΡ. Για τη μέτρηση χρησιμοποιούνται cookies, για να καταστεί δυνατή η ανάλυση της χρήσης της ιστοσελίδας. Ιδιαίτερα το ΕΝΤΙΠΠΟΣ μπορεί έτσι να βελτιώσει την ποιότητα των δεδομένων. Οι πληροφορίες που προκύπτουν σχετικά με τη χρήση των ιστοσελίδων μεταβιβάζονται στον εξυπηρετητή στατιστικής ο οποίος λειτουργεί στο ΕΝΤΙΠΠΟΣ. Μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα έχουν πρόσβαση σε αυτά τα ανώνυμα δεδομένα.

9.3 Όταν δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιηθούν αντίστοιχα cookies ανάλυσης, τότε ενεργήστε όπως στο σημείο 6.4.

10 Χρήση των Social Plugins (πρόσθετα κοινωνικής δικτύωσης)

10.1 Το ΕΝΤΙΠΠΟΣ χρησιμοποιεί στην ιστοσελίδα του και στις mobile apps (εφαρμογές κινητών συσκευών) τα επονομαζόμενα Social Plugins (πρόσθετα κοινωνικής δικτύωσης) από τα κοινωνικά δίκτυα, όπως Facebook, Twitter και Google+. Εδώ πρόκειται για πεδία ενεργοποίησης, όπως το «Facebook Like Button» (πλήκτρο Facebook Μου Αρέσει).

10.2 Με την επονομαζόμενη μέθοδο διπλού κλικ σας προστατεύουμε από τη στάνταρ ανίχνευση και αξιολόγηση της επίσκεψής σας στις ιστοσελίδες μας από του παρόχους κοινωνικών δικτύων. Εάν επισκεφθείτε μια σελίδα του ιστοχώρου μας, η οποία περιλαμβάνει τέτοια plugins (πρόσθετα), αυτά είναι αρχικά απενεργοποιημένα. Μόνο όταν κάνετε κλικ στο προσφερόμενο κουμπί, ενεργοποιούνται τα plugins (πρόσθετα). Με αυτή την ενεργοποίηση αποκτάτε τη σύνδεση στο εκάστοτε κοινωνικό δίκτυο και δηλώνετε τη συγκατάθεσή σας για τη μετάδοση των δεδομένων σας. Εάν πατήσετε το αντίστοιχο πλήκτρο, οι αντίστοιχες πληροφορίες μεταφέρονται απευθείας από τον πλοηγό (browser) σας στο εκάστοτε κοινωνικό δίκτυο και αποθηκεύονται εκεί. Εάν θέλετε να τερματίσετε τη μεταφορά, τότε πρέπει να απενεργοποιήσετε ξανά το plugin (πρόσθετο).

10.3 Όταν είστε συνδεδεμένοι σε ένα κοινωνικό δίκτυο, ενδέχεται να διασταυρωθούν τα συγκεντρωμένα κατά την επίσκεψή σας δεδομένα με τα δικά σας αποθηκευμένα δεδομένα μέλους. Εάν δεν επιθυμείτε, να αντιστοιχήσει το αντίστοιχο κοινωνικό δίκτυο τα συγκεντρωμένα κατά την επίσκεψή σας δεδομένα με τα δικά σας αποθηκευμένα δεδομένα μέλους, πρέπει να αποσυνδεθείτε πριν την ενεργοποίηση του πλήκτρου Social

Plugin (πρόσθετο κοινωνικής δικτύωσης) από το εκάστοτε κοινωνικό δίκτυο.

10.4 Για πληροφορίες σχετικά με το σκοπό και εύρος της συλλογής δεδομένων, την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από το κοινωνικό δίκτυο καθώς και τα αντίστοιχα δικαιώματά σας και τις δυνατότητες ρύθμισης για την προστασία της ιδιοτικότητάς σας, ανατρέξτε παρακαλώ στις υποδείξεις περί προστασίας δεδομένων του εκάστοτε κοινωνικού δικτύου.

11 Χρήση των υπηρεσιών εγγραφής

11.1 Σας προσφέρουμε τη δυνατότητα, να συνδεθείτε στην ιστοσελίδα μας και στις mobile apps (εφαρμογές κινητών συσκευών) μας με τα επονομαζόμενα Social-Logins (κοινωνικές συνδέσεις), όπως το Facebook-Connect.

11.2 Για την εγγραφή μεταφέρεστε στη σελίδα της εκάστοτε υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης, όπου μπορείτε να συνδεθείτε με τα εκεί δεδομένα σας. Αυτό σημαίνει, ότι ο λογαριασμός που τηρείτε στο εκάστοτε δίκτυο συνδέεται με την υπηρεσία μας. Εδώ σε περίπτωση συγκατάθεσής σας οι πληροφορίες του εκεί δημόσιου προφίλ σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail) και τα στοιχεία αναγνώρισης των διαδικτυακών φίλων σας μεταφέρονται μέσω της αντίστοιχης υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης σε εμάς.

Αντίθετα η υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιήθηκε για την εγγραφή λαμβάνει την κατάσταση σύνδεσής σας, πληροφορίες του πλοηγού (Browser) σας και τη διεύθυνση ΙΡ σας, όταν μας δώσετε κατά την επίσκεψη της ιστοσελίδας μας γι’ αυτό τη συγκατάθεσή σας.

11.3 Όταν δε θέλετε, να λάβει χώρα διαβίβαση δεδομένων ανάμεσα σε εμάς και στην υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης, τότε μη συνδεθείτε μέσω των υπηρεσιών κοινωνικής εγγραφής, αλλά χρησιμοποιήστε αντί αυτών τις δικές μας υπηρεσίες σύνδεσης.

12 Διαφήμιση

12.1 Συγκατάθεση και ανάκληση
Όταν μας δίνετε προσωπικά δεδομένα, εμείς τα χρησιμοποιούμε, για να μπορέσουμε να σας πληροφορήσουμε για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και να ζητήσουμε ενδεχομένως την άποψή σας σχετικά με αυτά, εφόσον μας έχετε δώσει γι’ αυτό ρητά τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς και για σκοπούς έρευνας αγοράς. Εάν χρησιμοποιούμε για έρευνα ένα ινστιτούτο έρευνας αγοράς, τότε αυτό ενεργεί ως εκτελών την επεξεργασία αποκλειστικά κατ’ εντολή και σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΕΝΤΙΠΠΟΣ.

Εάν μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για διαφημιστική χρήση και/ή για έρευνα αγοράς, αλλά στο μέλλον δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε καμία διαφήμιση πλέον ή να ερωτάσθε σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας από το ΕΝΤΙΠΠΟΣ, τότε μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε για το μέλλον ακολουθώντας την ακόλουθη διαδικασία: Στέιλτε μας email στο info@entippos.gr με θέμα διαγραφή προσωπικών δεδομένων ζητώντας την διαγραφή τους.

Τότε τα δεδομένα σας θα διαγραφούν αντίστοιχα ή σε περίπτωση που είναι ακόμη απαραίτητα για τιμολόγηση και λογιστικούς σκοπούς θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την διαχείριση της πελατειακής μας σχέσης.

12.2 Ενημερωτικό Δελτίο (newsletter)

Στην ιστοσελίδα και στις εφαρμογές μας μπορείτε ενδεχομένως να εγγραφείτε συνδρομητές στα Ενημερωτικά Δελτία (newsletter). Θα σας αποστείλουμε Ενημερωτικό Δελτίο μέσω e-mail, υπηρεσίες κινητής πληροφόρησης (όπως π.χ. WhatsApp), SMS ή push ενημέρωση εφόσον προβείτε προηγουμένως στην ακόλουθη ενέργεια, κάνοντας κλικ σε ένα σύνδεσμο (link) σε ένα μήνυμα, με το οποίο θα

μας επιβεβαιώσετε ρητά την ενεργοποίηση της υπηρεσίας λήψης Ενημερωτικού Δελτίου. Εάν αποφασίσετε εκ των υστέρων να μη λαμβάνετε τα Ενημερωτικά Δελτία του ΕΝΤΙΠΠΟΣ, μπορείτε να τερματίσετε τη συνδρομή σας οποτεδήποτε, ανακαλώντας τη συγκατάθεσή σας. Η ανάκληση της συγκατάθεσης για τη λήψη Ενημερωτικού Δελτίου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) πραγματοποιείται μέσω του τυπωμένου στο Ενημερωτικό Δελτίο συνδέσμου (link ) ή μέσω e-mail στους πράκτορες των υπηρεσιών ή στις ρυθμίσεις διαχείρισης της ιστοσελίδας μας. Για Ενημερωτικό Δελτίο mobile πραγματοποιείται η ανάκληση με την αποστολή του μηνύματος «Stopp» στον εκάστοτε διανομέα. 


13 Εφαρμογές κινητών

13.1 Χρήση των εφαρμογών κινητών συκευών μας (mobile apps) Εκτός από την online προσφορά μας θέτουμε στη διάθεσή σας τις mobile apps, τις οποίες μπορείτε να τις κατεβάσετε στην κινητή τελική σας συσκευή. Σε αυτή την περίπτωση έχετε επίσης τα δικαιώματα, που περιγράφονται εδώ. Πέρα από τα συλλεγόμενα στις ιστοσελίδες δεδομένα συλλέγουμε στις κινητές εφαρμογές μας περαιτέρω προσωπικά δεδομένα, τα οποία προκύπτουν ειδικά από τη χρήση μιας κινητής τελικής συσκευής. Αυτό συμβαίνει όμως μόνο, όταν μας έχετε δώσει γι’ αυτό κάθε φορά της συγκατάθεσή σας. 

13.2 Συλλογή των δεδομένων της θέσης σας Η προσφορά μας περιλαμβάνει επίσης το επονομαζόμενο «Location Based Services» (υπηρεσίες εξαρτώμενες από την θέση), με το οποίο σας προσφέρουμε ειδικές προσφορές, που αφορούν την εκάστοτε θέση που βρίσκεστε. Γ ια να μπορούμε να σας προσφέρουμε αυτές τις λειτουργίες της εφαρμογής (App), συλλέγουμε τα δεδομένα της θέσης σας μέσω GPS και τη διεύθυνση IP σας, όταν έχετε δώσει γι’ αυτό τη συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να επιτρέψετε ή να ανακαλέσετε οποτεδήποτε αυτή τη λειτουργία στις ρυθμίσεις της εκάστοτε εφαρμογής (App) ή του λειτουργικού σας συστήματος προβαίνοντας στις απαραίτητες ενέργειες.

13.3 Συλλογή του Advertising Identifier/Advertising ID (αναγνωριστικό διαφήμισης/ID διαφήμισης) Γ ια διαφημιστικούς σκοπούς χρησιμοποιούμε σε περίπτωση συγκατάθεσής για iOS το ονομαζόμενο «Advertising Identifier» (IDFA) (αναγνωριστικό διαφήμισης) και για Android το ονομαζόμενο Advertising ID (ID διαφήμισης). Αυτοί είναι μοναδικοί, αλλά μη εξατομικευμένοι και μη μόνιμοι αριθμοί αναγνώρισης για μια συγκεκριμένη τελική συσκευή, που δημιουργούνται μέσω iOS ή Android. Αυτά τα δεδομένα που συλλέγονται, δε συνδέονται με άλλες σχετικές με τα εργαλεία πληροφορίες. Τους αριθμούς αναγνώρισης τους χρησιμοποιούμε, για να σας παρέχουμε εξατομικευμένη διαφήμιση και να μπορούμε να αξιολογήσουμε τη χρήση σας. Όταν στις ρυθμίσεις iOS ενεργοποιήσετε στην «Προστασία προσωπικών δεδομένων» - «Διαφήμιση» την επιλογή «Κανένα Ad-Tracking» ή στο Android ενεργοποιήσετε στις «Ρυθμίσεις Google» - «Διαφήμιση» την επιλογή «Απενεργοποίηση διαφήμισης βάσει ενδιαφέροντος», μπορούμε να λάβουμε μόνο τα ακόλουθα μέτρα: Μέτρηση της αλληλεπίδρασής σας με banner μέσω μέτρησης του αριθμού των προβολών ενός banner χωρίς κλικ σε αυτό («frequency capping»), του ρυθμού κλικαρίσματος, την εξακρίβωση μοναδικής χρήσης («unique user») καθώς και τα μέτρα ασφαλείας, την αντιμετώπιση απάτης και αντιμετώπιση σφαλμάτων. Μπορείτε στις ρυθμίσεις της συσκευής να διαγράψετε οποτεδήποτε το IDFA (αναγνωριστικό διαφήμισης) ή το Advertising ID (ID διαφήμισης) («Επαναφορά Ad-ID»), μετά δημιουργείται ένα νέος αριθμός αναγνώρισης, ο οποίος δε συνδυάζεται με τα προηγούμενα συλλεγμένα δεδομένα. Εμείς σας εφιστούμε την προσοχή, ότι ενδεχομένως δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες των εφαρμογών (Apps) μας, όταν περιορίσετε τη χρήση των αναφερόμενων αριθμών αναγνώρισης. 

13.4 Μεταφορά δεδομένων στο App Store
Κατά την διαδικασία εγκατάστασης μίας εφαρμογής, δεν πραγματοποιείται καμία συλλογή δεδομένων από την πλευρά μας και η μετάδοση δεδομένων, όπως το όνομα χρήστη, η διεύθυνση e-mail και ο ξεχωριστός κωδικός συσκευής στο App Store βρίσκεται εκτός της σφαίρας ελέγχου μας. Δεν έχουμε καμία εμπλοκή σε αυτή τη συλλογή δεδομένων

14 Χρήση εξωτερικών συνδέσμων (link)

Οι ιστοσελίδες του ΕΝΤΙΠΠΟΣ μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους (link) προς ιστοσελίδες τρίτων - με παρόχους, οι οποίοι δε συνδέονται με εμάς. Όταν κάνετε κλικ στο σύνδεσμο (link), δεν έχουμε πλέον καμία αρμοδιότητα – εμπλοκή ως προς την συλλογή, την επεξεργασία και τη χρήση των προσωπικών δεδομένων που διαβιβάζονται σε τρίτους, κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο (όπως για παράδειγμα η διεύθυνση IP ή το URL της σελίδας, η οποία εμπεριέχει το σύνδεσμο), επειδή η ενέργειες τρίτων, όπως είναι φυσικό, είναι εκτός του ελέγχου μας. Γ ια την επεξεργασία τέτοιων προσωπικών δεδομένων από τρίτους το ΕΝΤΙΠΠΟΣ δε φέρει καμία ευθύνη.

15 Ασφάλεια

15.1 Οι συνεργάτες και οι επιφορτισμένες από το ΕΝΤΙΠΠΟΣ επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υποχρεούται να τηρούν την εμπιστευτικότητα και να συμμορφώνονται με την εφαρμοστέα νομοθεσία (ενωσιακή και εθνική) περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, τις αποφάσεις της αρμόδιας Αρχής και τους παρόντες όρους.

15.2 Το ΕΝΤΙΠΠΟΣ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την εξασφάλιση της προστασίας των δεδομένων που διαχειριζόμαστε από παραποίηση, απώλεια, καταστροφή ή πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή από μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση. Τα μέτρα ασφαλείας μας βελτιώνονται συνεχώς, αντίστοιχα της εξέλιξης της τεχνολογίας.

16 Πληροφορίες και διόρθωση

Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα, να απαιτήσουν οποτεδήποτε πληροφορίες για τα προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα για αυτούς και να μάθουν εάν τα προσωπικά δεδομένα τους αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας. Επιπλέον οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να προβάλλουν οποτεδήποτε αντιρρήσεις συμπεριλαμβανομένης της διόρθωσης, για την επεξεργασία των δεδομένων που τους αφορούν . Για τον σκοπό αυτό, τυχόν αίτημα τους θα πρέπει να υποβάλλεται εγγράφως στο ΕΝΤΙΠΠΟΣ, όπως προβλέπεται αναλυτικά στον όρο 18.

17. Ανάκληση και διαγραφή

17.1 Επιπλέον μπορείτε να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων στο μέλλον.

17.2. Η διαγραφή των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται, όταν ανακαλέσετε τη συγκατάθεση για την τήρηση – αποθήκευση και εν γένει επεξεργασία τους, όταν η γνώση των προσωπικών δεδομένων για την εκπλήρωση του επιδιωκόμενου με την επεξεργασία σκοπού δεν είναι πλέον απαραίτητη ή όταν η επεξεργασία για άλλους νομικούς λόγους δεν είναι επιτρεπτή.

17.3. Τα δεδομένα που απαιτούνται για τιμολόγηση και λογιστικούς σκοπούς ή υπόκεινται σε νομικές απαιτήσεις διατήρησης, δεν επηρεάζονται. Εφόσον η πρόσβαση δεν είναι απαραίτητη, δεσμεύονται επίσης και αυτά τα δεδομένα.

18 . Επικοινωνία

Για πληροφορίες, διορθώσεις, προτάσεις και παράπονα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας καθώς και για την ανάκληση της συγκατάθεσής σας, μπορείτε να απευθυνθείτε μέσω επιστολής ή μηνύματος ηλ. ταχυδρομείου στον υπεύθυνο – αρμόδιο υπάλληλο της εταιρείας για ζητήματα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων στο email info@entippos.gr